На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 21.09.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида

Током истог периода није евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.