На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 21.09.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатне концентрације сумпордиоксида на територији града Бора.

Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица PM 10 на мерном месту Градски парк:
ПМ 10 ПМ 2.5
2020-09-21 07:00:00 152.4 38.68
2020-09-21 08:00:00 105.93 32.84
2020-09-21 09:00:00 63.25 19.17
2020-09-21 10:00:00 94.07 19.53
2020-09-21 11:00:00 60.49 16.37
2020-09-21 12:00:00 73.56 14.7
2020-09-21 13:00:00 147.37 25.42
2020-09-21 14:00:00 53.48 12.8
2020-09-21 15:00:00 34.33 11.19
2020-09-21 16:00:00 44.69 13.37
2020-09-21 17:00:00 62.12 17.33
2020-09-21 18:00:00 60.83 14.72