На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 21.04.2023. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски Парк није евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица.

PM10  PM2,5
4/22/2023 7:00 145.41 34.7
4/22/2023 8:00 56.74 22.28