На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 21.04.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано сатно прекорачење концетрације сумпордиоксида на мм Г.Парк у 3:00 и износило је 391,22  ug.m-3 

У посматраном периоду регистровано је прекорачење концентрације суспендованих честица пм10 на мм Г.Парк приказано у табели:
 
2020-04-21 15:00:00 55.57 23.23
2020-04-21 16:00:00 65.75 22
2020-04-21 17:00:00 63.29 23.69
English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст