На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 21.03.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм Г.Парк:

21.3.2022 10:00 4.76 526.57 7.94 9.37  6.81
21.3.2022 12:00 7.22 568.68 21.15 11.51   20.5
21.3.2022 17:00 6.8 470.93 9.72 9.96 22.94
Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
ПМ10 ПМ2,5
21.3.2022 06:00 74.09 29.93
21.3.2022 07:00 100.69 43.35
21.3.2022 08:00 119.61 48.57
21.3.2022 09:00 87.04 29.31
21.3.2022 10:00 85.33 33.59
21.3.2022 11:00 78.79 34.28
21.3.2022 12:00 52.22 26.44
21.3.2022 13:00 85.16 36.36
21.3.2022 14:00 70.8 26.35
21.3.2022 15:00 63.26 27.95
21.3.2022 16:00 75.74 28.41
21.3.2022 17:00 87.87 37.02