На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 21.03.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано сатно прекорачење концетрације сумпордиоксида на следећим мерним местима: 

време Брезоник Градски Парк Институт Кривељ Слатина
2020-03-21 07:00:00 27.65 1411.32 153.61 9.71 187.73
2020-03-21 08:00:00 4594.28 1999.76 516.15 20.78 578.08
2020-03-21 09:00:00 746.31 121.89 95.49 24.23 212.13
 
Такође, евидентирана су прекорачења концентрације суспендованих честица на мм Градски парк: 
  ПМ 10 ПМ 2,5
2020-03-21 07:00:00 85.81 59.59
2020-03-21 08:00:00 103.26 70.59
English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст