На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на да 21.02.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.
2023-02-21 06:00:00 58.27
2023-02-21 07:00:00 80.54
2023-02-21 08:00:00 51.27
2023-02-21 20:00:00 58.21

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.
023-02-21 07:00:00 34.08
2023-02-21 20:00:00 33.38