На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 22.02.2022.године у периоду 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк

  pm10  pm2,5
2/21/2022 15:00 75.52 25.4
2/21/2022 16:00 52.89 21.33