На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 21.1.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида у 9 часова на м Градски парк и износило је 598.63 ug.m-3

Tоком истог периода нису евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица   на мерном месту Градски Парк

  ПМ 10 ПМ 2,5
2021-01-21 09:00:00 82.08 77.33
2021-01-21 10:00:00 116.15 98.05
2021-01-21 11:00:00 53.62 44.03