На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на да 20.03.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.
2023-03-20 07:00:00    75.35
2023-03-20 08:00:00    110.64
2023-03-20 20:00:00    54.41

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.
2023-03-20 07:00:00    30.61
2023-03-20 08:00:00    42.92
2023-03-20 09:00:00    35.36