На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан  21.12.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Тoкoм истог периода на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честицa.
  PM 10 PM 2.5
2023-12-20 08:00:00 138.76 90.71
2023-12-20 09:00:00 216.84 169.09
2023-12-20 10:00:00 77.62 59.5
2023-12-20 11:00:00 75.96 54.57
2023-12-20 12:00:00 81.98 55.65
2023-12-20 13:00:00 63.15 43.76
2023-12-20 14:00:00 88.31 61.65
2023-12-20 15:00:00 83.49 63.35
2023-12-20 21:00:00 63.68     56.52
2023-12-20 22:00:00 58.88 54.38