На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на да 20.12.2022.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано je прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

2022-12-20 18:00:00    52.56
2022-12-20 19:00:00    54.08

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.

2022-12-20 00:00:00    30.35
2022-12-20 18:00:00    32.84
2022-12-20 19:00:00    35.71
2022-12-20 20:00:00    31.02
2022-12-20 21:00:00    34.52
2022-12-20 22:00:00    30.03
2022-12-20 23:00:00    31.38