На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 19.11.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мерном месту Градски парк у 18:00 износило 370,71ug.m-3
Tоком истог периода нису евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк