На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан 20.10.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Таком истог периода на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица.
PM10 PM2.5
20.10.2023 08:00 54.79 30.96
20.10.2023 09:00 56.24 34.01
20.10.2023 10:00 52.16 29.39