На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 20.10.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм:

Брезоник Г.Парк
20.10.2021 09:00 8.75 374.2 134.81 186.08
20.10.2021 10:00 14.49 57.26 66.05 555.55

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица ПМ 10 на мерном месту Градски Парк.

20.10.2021 08:00 52.5 35.78
20.10.2021 09:00 71.48 46.93
20.10.2021 11:00 60.23 26.62
20.10.2021 12:00 50.36 23.22
20.10.2021 16:00 80.55 28.3
20.10.2021 17:00 115.51 37
20.10.2021 18:00 53.14 29.26