На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 20.09.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм Градски парк

2021-09-20 08:00:00 170.67 425.6 7.06 21.47 277.55
2021-09-20 09:00:00 240.54 753.47 6.3 31.57 147.02
Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица пм 10 на мерном месту Градски Парк
2021-09-20 07:00:00 65.6 16.64
2021-09-20 08:00:00 92.75 35.89
2021-09-20 09:00:00 109.15 38.26