На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 20.09.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на територији града Бора.

Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски парк:
ПМ 10 ПМ 2.5
2020-09-20 12:00:00 65.07 14.73
2020-09-20 13:00:00 59.76 12.51
2020-09-20 14:00:00 68.51 16.84
2020-09-20 16:00:00 109.81 19.08