На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 20.08.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм Брезоник

8/20/2021 7:00 383.33 8.03 12.16 937.5
8/20/2021 8:00 283.73 10 500.5

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица величине пм10  на мерном месту Градски Парк.

2021-08-20 07:00:00 295.76 89.11
2021-08-20 08:00:00 179.89 61.79
2021-08-20 09:00:00 95.67 22.73
2021-08-20 10:00:00 58.88 10.94