На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 20.07.2022.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано je прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

20.7.2022 07:00 133.33
20.7.2022 08:00 98.54

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.

20.7.2022 07:00 50.71
20.7.2022 08:00 38.15