На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 20.6.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова евидентирано је прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм Градски парк у 11:00 ~ 647,57  ug.m-3

      Tоком истог периода је евидентирано  прекорачење концентрације суспендованих честица величине ПМ 10  на мерном месту Градски Парk у 19:00 и износило је 66.94 ug.m-3