На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 20.05.2023. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски Парк је евидентирано прекорачење суспендованих честица.
  ПМ 10 ПМ 2,5
2023-05-20 07:00:00 68.97 64.25
2023-05-20 08:00:00 117.74 117.49