На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 20.05.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
 pm10 pm2,5
5/20/2022 7:00 52.57 14.81