На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 20.04.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
2022-04-20 07:00:00 59.27 39.28