а основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 20.04.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано сатно прекорачење концетрације сумпордиоксида на мм Г.Парк приказано у табели:
              
2020-04-20 11:00:00 11.24 8.22 34.67 517.84 20.6
2020-04-20 12:00:00 9.76 8.02 40.21 451.89 21.4
2020-04-20 13:00:00 9.98 6.27 33.18 458.96 18.7
 
2020-04-20 19:00:00 8.41 5.48 31.83 624.25 18.52
2020-04-20 20:00:00 7.84 6.2 34.96 808.25 18.84

У посматраном периоду није регистровано прекораченје концентрасције сусупендованих честица.

English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст