На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 20.03.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм Институт:

2022-03-20 06:00 2.06 424.15 8 6.54 22.89
Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.
ПМ 10 ПМ 2,5
20.3.2022 07:00 55.36 28.21
20.3.2022 08:00 109.85 25.48
20.3.2022 09:00 85.84 23.99
20.3.2022 10:00 84.31 24.83
20.3.2022 11:00 61.79 21.42
20.3.2022 13:00    76.2 24.21
20.3.2022 17:00 100.83 27.74
20.3.2022 18:00 98.95 29.88