На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 20.02.2024.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периодa евидентирано је  прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

2024-02-20 07:00:00    64.45
2024-02-20 08:00:00    76.43
2024-02-20 09:00:00    62.44

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.

2024-02-20 07:00:00    35.65
2024-02-20 08:00:00    52.72
2024-02-20 09:00:00    47.23