На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 20.02.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.Резултати мерења са мм Градски парк нису доступни од 14 часова.
Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концензултати мерења трација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк до 14 часова, од када резултати на сајту  нису доступни.

     
2021-02-20 12:00:00 55.97 51.23
2021-02-20 13:00:00 53.31 49.22
2021-02-20 14:00:00 56.08 50.14