На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 2.3.2023. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на мерним местима на територији града Бора.

Tоком истог периода, евидентирана су прекорачења концентрација суспендованих честица ПM2.5 (ug.m-3) на мерном месту Градски парк, и то:

–       У 19h………………32,63

–       У 20h ……………..31,47

–       У 21h ……………. 31,08

–       У 22h ……………..30, 32