На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на да 19.03.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.
2023-03-19 17:00:00        64.19
2023-03-19 18:00:00        54.8

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.
2023-03-19 17:00:00        44.72
2023-03-19 18:00:00        40.88