На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан  19.12.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Тoкoм истог периода на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честицa.
ПМ10 ПМ2.5
                    2023-12-19 55.06 46.74