На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 19.12.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски Парк.jе евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
pm10 pm2,5
19.12.2022 06:00 51.12 38.79
19.12.2022 08:00 50.94 35.44
19.12.2022 09:00 63.05 39.09