На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 19.12.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парk

  PM10 PM2,5
2020.12.19 00:00:00 204.44 46.79
2020.12.19 01:00:00 341.06 51.02
2020.12.19 02:00:00 839.29 74.65
2020.12.19 03:00:00 961.98 83.65
2020.12.19 04:00:00 1095.4 87.43
2020.12.19 05:00:00 498.18 49.31
2020.12.19 06:00:00 750.89 64.33
2020.12.19 07:00:00 467.76 47.61
2020.12.19 08:00:00 715.15 53.02
2020.12.19 09:00:00 379.71 42.47
2020.12.19 10:00:00 273.76 39.87
2020.12.19 11:00:00 94.51 26.07
2020.12.19 12:00:00 105.79 21.65
2020.12.19 13:00:00 265.44 26.66
2020.12.19 14:00:00 427.43 30.94
2020.12.19 15:00:00 441.79 39.81
2020.12.19 16:00:00 992.49 63.1
2020.12.19 17:00:00 859.65 58.71
2020.12.19 18:00:00 154.82 23
2020.12.19 19:00:00 240.8 30.54
2020.12.19 20:00:00 131.41 24.39