На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 19.11.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периодa евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.
2023-11-19 19:00:00    59.22

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк
није евидентирано прекорачење.