На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 19.11.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мерном месту Градски парк у 18:00 износило 712.26 ug.m-3

Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.