На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 19.10.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм Г.Парк.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица ПМ 10 на мерном месту Градски Парк.
2021-10-19 07:00:00 51.62