На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 19.09.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица пм 10 на мерном месту Градски Парк.
2021-09-19 21:00:00 93.17