На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 19.09.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на територији града Бора.
Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски парк
 

ПМ 10

ПМ 2.5

2020-09-19 08:00:00

55.01 14.87

2020-09-19 09:00:00

69.49

17.62

2020-09-19 10:00:00

74.12

14.7

2020-09-19 11:00:00

81.37

15.64

2020-09-19 14:00:00 59.93

10.8