На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан 19.08.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Таком истог периода на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица
  PM 10 PM2.5
2023-08-19 12:00:00 46.02 13.84