На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 19.08.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица, на мерном месту Градски Парк.
pm10
8/19/2022 7:00 70.59
8/19/2022 8:00 62.61