на основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 19.07.2022.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано je прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

19.7.2022 06:00 52.31
19.7.2022 07:00 93.08

Суспендоване честице PM2.5 на мерном месту Градски парк није евидентирано прекорачење.