На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 19.07.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксидана.

Инст. Г.Парк
19.7.2021 09:00 32.71 417.78 4.44 10.86
19.7.2021 14:00 548.79 7.81 6.33 11.6
 
     

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица величине пм10 на мерном месту Градски Парk.
2021-07-19 15:00:00 69.58