На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 19.6.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова евидентирано је прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм Градски парк у 23:00 и износи 368,52ug.m-3.

Tоком истог периода су евидентирана  прекорачење концентрације суспендованих честица величине ПМ 2,5  на мерном месту Градски Парк у 14:00 и износило је 56.54 ug.m-3.