На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан  19.05.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Градски парк Институт Кривељ Слатина Брезоник
5/19/2021 6:00 310.29 1003.08 11.61 14.8 18.66
5/19/2021 7:00 1792.94 1622.97 14.1 43.26 190.89
5/19/2021 8:00 1272.85 807.51 22.54 81.08 326.66
5/19/2021 9:00 163.66 73.16 58.6 87.13 649.18
5/19/2021 15:00 393.66 23.62 13.7 9.94 17.61

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.

ПМ 10 ПМ 2.5
5/19/2021 7:00 53.37 36.58
5/19/2021 8:00 68.06 37.12
5/19/2021 16:00 53.16 18.02