На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 19.04.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк
pm10 pm2,5
4/19/2022 18:00 64.4 16.53
4/19/2022 19:00 59.75 17.74