На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 19.04.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.

ПМ 10 ПМ 2.5
4/19/2021 13:00 86.71 29.45
4/19/2021 14:00 60.85 25.16
4/19/2021 19:00 35.66 28.52
4/19/2021 21:00 29.22 28.23
4/19/2021 22:00 31.84 29.81
4/19/2021 23:00 33.21 31.63