На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 19.03.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица    на мерном месту Градски Парк
2022-03-19 07:00:00 115.6 46.65
2022-03-19 08:00:00 53.97 29.59
2022-03-19 09:00:00 50.1 24.64
2022-03-19 10:00:00 54.27 25.22
2022-03-19 11:00:00 55.43 25.74
2022-03-19 12:00:00 62.79 27.96
2022-03-19 13:00:00 65.15 26.25
2022-03-19 14:00:00 67.36 25.29
2022-03-19 15:00:00 69.71 28.68
2022-03-19 16:00:00 97.41 28.6
2022-03-19 17:00:00 72.58 24.84