На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 19.03.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано сатно прекорачење концетрације  сумпордиоксида на мерном месту Брезоник:

2020-03-19 08:00:00 1125.75
2020-03-19 09:00:00 472.36

 као и на мерном месту Г.Парк  у 8:00 и износи   375,19 ug.m-3

Прекорачење  концентрације суспендованих честица је регистровано на мерном месту Г.Парк :

2020-03-19 07:00:00 98.69
2020-03-19 08:00:00 64.96

 

English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст