На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 19.02.2022.године у периоду 00:00 до 23:59 часова је евидентирано  прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида на мм Брезоник у 10:00 и износило је 372,47 ug.m-3

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк
пм 10 пм 2.5
2/19/2022 8:00 64.42 32.79
2/19/2022 9:00 53.31 17.57
2/19/2022 10:00 69.62 19.95
2/19/2022 19:00 53.51 21.9