На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 19.02.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.
Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк

  ПМ10 ПМ2,5
2021-02-19 05:00:00 61.8 48.37
2021-02-19 06:00:00 70.45 50.76
2021-02-19 07:00:00 54.92 45.13
2021-02-19 08:00:00 51.54 40.49
2021-02-19 09:00:00 56.7 47.06