На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан  19.01.2024. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Тoкoм истог периода на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честицa.
PM10 PM2,5
19.1.2024 00:00 91.56 77.27
19.1.2024 08:00 57.76 49.56